Przedszkole Publiczne w Zabrzegu

zapewnia swoim wychowankom opiekę sprawowaną przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przyjazną atmosferę oraz pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Różnorodność i atrakcyjność prowadzonych zajęć sprawia, że dzieci chętnie uczęszczają do naszego przedszkola.

Aktualności

Co dzieje się w naszym przedszkolu?

 

Nasze grupy

i ich wychowawcy


Nasze przedszkole posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego, gdzie zdobywa nowe umiejętności i doświadczenia.

dyrektor mgr Ewa Pollak

Zabawa i nauka

Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, wszyscy staramy się stworzyć przyjazny klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków.


Zadania główne naszego programu:


  • Tworzenie kącików przyrody
  • Udział w konkursach o tematyce ekologicznej
  • Proste doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze
  • Udział w konkursach o tematyce ekologicznej
  • Spotkania z przyrodnikami, ekologami


Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się 1 lutego 2023 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
bip-logo
Facebook
Facebook
Skip to content