Opłaty

Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie. W naszym przedszkolu podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7:30 – 12:30. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w pozostałych godzinach wynosi 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Odpłatność za wyżywienie liczona jest na podstawie zadeklarowanej ilości posiłków (karta zgłoszenia do przedszkola, deklaracji pozostania dziecka w przedszkolu lub korekty z - głoszonej do dyrektora przedszkola)  i nie podlega zmniejszeniu o niezjedzony posiłek w danym dniu. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie zmniejszona jest o zadeklarowaną stawkę za posiłki.

Dzienne żywienie to koszt 10zł:
śniadanie - 2,50 zł, obiad – 6,00 zł, podwieczorek – 1,50 zł.

Należność za żywienie – należy wpłacać na konto: 54 1020 1390 0000 6002 0522 3708

Opłatę za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową należy wpłacać na konto: 71 1020 1390 0000 6602 0522 3690

Dokonując wpłaty przelewem należy podać: imię i nazwisko dziecka i za który miesiąc jest wpłata (informacje na otrzymanym druku na dany m-c).
 Termin płatności do 10-tego dnia następnego miesiąca.      W czasie dłuższej nieobecności dziecka prosimy o zgłoszenie się do przedszkola po druk opłat lub nawiązanie kontaktu drogą e-milową lub telefoniczną z wychowawcą grupy, celem przesłania druku opłat.
Facebook
Facebook
Skip to content