Pracownicy

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół posiadający wysokie kwalifikacje i ciągle podnoszący swoje kompetencje zawodowe. W naszym przedszkolu pracują specjaliści z zakresu: wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz logopedii.KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

DYREKTOR:

mgr Ewa Pollak

NAUCZYCIELE:

mgr Iwona Doniec – Praciak
lic. Aneta Dziedzic
mgr Agnieszka Fafińska
mgr Jolanta Głogowska
mgr Dorota Grzybowska
mgr Katarzyna Mynarska
mgr Aleksandra Sokołowska
mgr Sandra Tomanek
mgr Monika Wizner

POMOC NAUCZYCIELA:

Iwona Bojdol – Tomanek
Danuta Chochlińska

WOŹNE ODDZIAŁOWE:

Małgorzata Londzin
Anna Kuratnik
Izabela Matysek
Paulina Puzoń
Katarzyna Stanik

INTENDENT:

Ewa Żertka

OBSŁUGA KUCHNI:

Ewa Donocik
Jolanta Waliczek
Wioleta Wróblewska

KONSERWATOR:

Krzysztof Pawlus
Facebook
Facebook
Skip to content